Een strafbeschikking ontvangen, wat nu?

Sinds enige tijd is het Openbaar Ministerie bevoegd om strafzaken, zowel overtredingen als misdrijven met een strafmaximum van 6 jaar, zelf af te doen door het uitreiken van een strafbeschikking. Het gaat in veel gevallen om relatief lichte vergrijpen zoals winkeldiefstallen, rijden onder invloed, vernieling, etc. De Officier van Justitie kan geldboetes opleggen, maar ook taakstraffen (van maximaal 180 uur) of bijvoorbeeld een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen (voor een maximale duur van 6 maanden).

Gevolg is dat veel zaken veel sneller kunnen worden afgedaan. Feit is echter dat aan deze relatief nieuwe afdoeningsvorm nadelen kleven voor de verdachte. Immers, wanneer door de Officier van Justitie een strafbeschikking wordt uitgereikt aan een verdachte komt daar in veel gevallen geen advocaat aan te pas. Wanneer een strafbeschikking wordt uitgereikt en er wordt geen verzet ingesteld dan wordt de zaak bovendien niet beoordeeld door een onafhankelijke rechter. De Officier van Justitie beoordeelt zelfstandig of er voldoende bewijs is om een strafbeschikking uit te reiken. De verdachte heeft geen inzage in het dossier en weet bovendien vaak niet wat de gevolgen zijn van het aanvaarden van een strafbeschikking.

De gevolgen van het aanvaarden van een strafbeschikking kunnen vergaand zijn. Een strafbeschikking staat gelijk aan een veroordeling door de rechter en kan invloed hebben op het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag. Bijvoorbeeld: een taxichauffeur die akkoord gaat met een strafbeschikking voor rijden onder invloed kan later een probleem krijgen met het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag en daardoor zijn werk niet meer uitoefenen. Bovendien kan de chauffeur, indien er een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd, tijdelijk zijn werk niet uitoefenen.

Er zijn ook andere voorbeelden denkbaar; een horecaportier raakt betrokken bij een opstootje en krijgt een strafbeschikking voor betrokkenheid bij mishandeling. Dit zou kunnen leiden tot het intrekken van zijn portierspas. Of denk aan de strafbeschikkingen die tegenwoordig worden uitgereikt op festivals als Lowlands of Mysteryland; de gemiddelde festivalbezoeker die met een paar pillen is betrapt zal misschien de verleiding voelen om snel overstag te gaan en de strafbeschikking te accepteren; kaartjes voor een festival zijn duur, en misschien speelt in veel gevallen de opluchting dat men niet mee hoeft naar het politiebureau. Maar ondertussen staat er wel een aantekening voor een overtreding van de Opiumwet in het justitiƫle documentatieregister. En dat kan zomaar in de weg staan aan de toelating voor een opleiding of het vinden van een baan.

Het is in veel gevallen verstandig niet akkoord te gaan met een strafbeschikking dan wel advies in te winnen over de mogelijkheden tot het instellen van verzet. Niet zelden blijkt dat een zaak, wanneer deze door een rechter wordt beoordeeld, eindigt in een vrijspraak. Of dat door de rechter een veel mildere straf (zoals een geheel voorwaardelijke straf) wordt uitgesproken.

Indien een strafbeschikking is uitgereikt heeft u 14 dagen de tijd om verzet in te stellen. In een dergelijk geval komt de zaak alsnog voor de rechter. Bovendien krijgt uw advocaat een afschrift van het dossier. Zo kan de advocaat bijvoorbeeld in het geval van de taxichauffeur nagaan of de wettelijke procedures rond een afgenomen blaastest wel in acht zijn genomen. In het geval van de portier kan er misschien wel een beroep op noodweer worden gedaan. Of is het voor een goede beoordeling van de zaak wel noodzakelijk om getuigen te horen of om een contra-expertise naar aanleiding van een uitgevoerde drugstest te laten uitvoeren.

Het is dan ook belangrijk dat u zich goed laat voorlichten wanneer u een strafbeschikking heeft ontvangen. Neem voor een gratis adviesgesprek contact op met Nijboer Syrier Advocaten. Denkt u daarbij wel aan de termijn van 14 dagen waarbinnen het instellen van verzet mogelijk is.