Slide LeftSlide Right

Strafrechtspecialisten

 

Een goede advocaat is geen tovenaar

Een goede advocaat haalt wel alles eruit wat erin zit. De ervaring leert dat vooral de eerste fase van strafrechtelijke vervolging bepalend is voor het verdere verloop van de zaak. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat is in die fase dan ook van cruciaal belang. Neem daarom zo snel mogelijk vrijblijvend contact met ons op wanneer u de bijstand zoekt van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Samen bepalen we de juiste strategie

Wij verlenen rechtsbijstand aan verdachten in strafzaken. Vaak al direct na een aanhouding op het politiebureau, tijdens zittingen bij de rechtbank, in hoger beroep bij het gerechtshof, in cassatie bij de Hoge Raad en als het moet tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Gespecialiseerde advocaat van cruciaal belang

In de beginfase van een strafrechtelijk onderzoek is de advocaat vaak de enige persoon met wie de verdachte contact kan hebben. Vaak zijn wij dan ook aanspreekpunt voor familie.

Iedere verdachte een eerlijk proces

Wij leggen de verdachte uit wat zijn rechten zijn en hoe de procedures lopen. Samen bepalen we wat de beste processtrategie is. Daarbij kijken we niet alleen naar de inhoud van de verdenking maar ook naar de cliënt zelf. Het is onze taak ervoor te zorgen dat iedere verdachte een eerlijk proces krijgt en dat de rechter tot de beslissing komt die recht doet aan de verdachte.

Wat wij doen

 

Nijboer Syrier Denissen Advocaten verleent bijstand aan verdachten in alle denkbare strafrechtelijke procedures. U kunt ons benaderen wanneer u een uitnodiging heeft ontvangen van de politie om als verdachte te worden gehoord. Als u of uw kind een dagvaarding heeft ontvangen om bij de rechter te verschijnen. Wanneer uw spullen door de politie in beslag zijn genomen en niet worden teruggeven. Als u of een bekende van u door de politie is aangehouden of zich in voorlopige hechtenis bevindt. Wanneer u door de rechter bent veroordeeld en u twijfelt of u in hoger beroep of in cassatie moet gaan.
Kortom, in alle gevallen waarin sprake is van strafrechtelijke vervolging, ongeacht de aard van de verdenking en de omvang van de zaak en ongeacht het stadium waarin de zaak zich bevindt.

 

Naast algemene strafzaken verlenen wij in het bijzonder ook bijstand in strafzaken met een internationaal karakter (zoals overleveringsprocedures), TBS-procedures, cassatieprocedures en jeugdstrafrecht. Wij verlenen onze bijstand door heel Nederland.

 

De advocaten van Nijboer Syrier Denissen Advocaten zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de European Criminal Bar Association. Verder heeft ons kantoor een vast samenwerkingsverband met de Rechtswinkel Utrecht.

N-100

Mr. J. P. W. Nijboer

 

Jeroen (1976) volgde na zijn middelbare school twee jaar lang de studie Tolk-Vertaler (Italiaans en Frans) aan de Hogeschool van Maastricht. In 1996 startte hij met zijn rechtenstudie in Utrecht, met de specialisaties strafrecht en Europees Recht.

 

In 2004 nam Jeroen deel aan het tv-programma ‘de nieuwe Moszkowicz’ dat werd uitgezonden door de AVRO. De finaleplaats in deze zoektocht naar juridisch toptalent leverde hem een baan op bij het toenmalige kantoor van strafpleiter Bram Moszkowicz. In 2007 maakt Jeroen de overstap naar een Utrechts strafrechtkantoor. Op 1 januari 2014 is Jeroen samen met Arjan Syrier een nieuw kantoor gestart dat zich volledig toelegt op het strafrecht. Jeroen verleent rechtsbijstand in alle soorten strafzaken en heeft daarnaast ruime ervaring in overleveringsprocedures (uitlevering binnen de Europese Unie).

 

Jeroen is een strafpleiter die zijn creatieve talenten gebruikt om zaken op een geheel eigen en overtuigende manier te bepleiten. Jeroen is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de European Criminal Bar Association en tevens voorzitter van de geschillenadviescommissie van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

 

 linkedin.com/in/jeroen-nijboer-21838814 
 +31 (0)6 41 56 60 45 
 nijboer@nsd-advocaten.nl

 

S-100

Mr. A. W. Syrier

 

Arjan (1974) studeerde rechten in Maastricht, met als specialisatie strafrecht. Tijdens zijn studietijd kwam hij al snel tot de conclusie dat hij de strafrechtadvocatuur in wilde. In 2000 rondde Arjan zijn studie af en begon hij zijn carrière als advocaat in Utrecht. Vanaf 2004 werkte hij bij het Utrechtse advocatenkantoor Ausma De Jong en op 1 januari 2014 is hij samen met Jeroen Nijboer zijn eigen kantoor gestart dat zich volledig toelegt op het strafrecht. Arjan heeft ruime ervaring in de behandeling van alle soorten strafzaken, van winkeldiefstallen tot levensdelicten. Verder treedt Arjan veelvuldig op in cassatieprocedures bij de Hoge Raad.

 

Arjan is een toegewijd advocaat die gelooft in een persoonlijke aanpak en altijd op zoek is naar het maximaal haalbare resultaat. Arjan is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de European Criminal Bar Association.

 

 linkedin.com/in/arjan-syrier-03a0382b/ 
 +31 (0)6 24 66 90 11 
 syrier@nsd-advocaten.nl 

N-100

Mr. J.P. M. Denissen

 

Joost (1981) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie strafrecht.

 

Joost is vanaf 2006 advocaat. Na het begin van zijn carrière bij een groot internationaal advocatenkantoor, is hij zich al snel gaan specialiseren in het strafrecht bij het kantoor van mr. Inez Weski in Rotterdam. Vervolgens is hij enkel jaren werkzaam geweest vanuit Utrecht en heeft hij zich vanaf 1 april 2015 aangesloten bij het kantoor van Jeroen Nijboer en Arjan Syrier. Inmiddels is Joost ingeschreven en gevestigd in het arrondissement Oost-Brabant, maar houdt tevens kantoor te Utrecht.

 

Joost heeft zich volledig toegelegd op de behandeling van alle soorten strafzaken, van zaken bij de politierechter tot aan grootschalige onderzoeken. Bijzondere interesse en expertise heeft hij daarbij voor vuurwerkgerelateerde strafzaken en cybercrime. Bijstand wordt eveneens verleend aan slachtoffers/benadeelde partijen in strafzaken. Hij staat bekend als doorzetter met een gedegen juridische kennis en als overtuigend pleiter.

 

Na het voltooien van de postacademische Opleiding Specialisatie Strafrecht in 2012, werd hij lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Een aantal jaren was Joost bestuurslid en thans lid van verdienste van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Daarnaast is Joost lid van de European Criminal Bar Association. In 2018 voltooide hij de Basisopleiding Letsel- en Slachtofferzaken.

 

 linkedin.com/in/joostdenissen 
 +31 (0)6 11 79 94 97 
 denissen@nsd-advocaten.nl 
 instagram.com/jpmdenissen/ 
 twitter.com/jpmdenissen 

 

Mr. J.P.M. Denissen kan geen derdengelden ontvangen omdat hij geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.

Brace for impact! Gevolgen van Brexit voor uitleveringsprocedures en internationale samenwerking in strafzaken

Posted by Jeroen Nijboer | 8 February 2019 | 0 Comments

De dag waarop het VK uittreedt uit de EU komt met rasse schreden naderbij. In de media wordt voornamelijk aandacht besteed aan de economische gevolgen van de Brexit. Echter ook in uitleveringsprocedures en grensoverschrijdende strafrechtelijke samenwerking gaat het nodige veranderen.   1. Brextradition: overlevering wordt weer uitlevering   Strafrechtelijke uitleveringsprocedures (in het Engels ‘extradition’) van, […]

Lees verder

Criminal defence lawyer in the Netherlands

Posted by Jeroen Nijboer | 29 March 2018 | 0 Comments

When you or one of your loved ones is arrested by the police in the Netherlands and accused of committing a criminal offence you naturally search for the best lawyer, one who preferably also speaks your own language. The lawyers of Nijboer Syrier Denissen Advocaten are criminal lawyers with ample experience and a high level […]

Lees verder

Strafrechtsanwalt in den Niederlanden

Posted by Jeroen Nijboer | 29 March 2018 | 0 Comments

Wenn Sie oder einer Ihrer Angehörigen in den Niederlanden von der Polizei verhaftet und einer Straftat beschuldigt werden, suchen Sie selbstverständlich den besten Anwalt, der möglichst auch noch Ihre Sprache spricht. Die Anwälte von Nijboer Syrier Denissen Advocaten sind Strafrechtsanwälte mit langjähriger Erfahrung und großer Expertise in allen Bereichen des Strafrechts (einschließlich Auslieferungsverfahren). Wir sind […]

Lees verder

Abogado penalista en los Países Bajos

Posted by Jeroen Nijboer | 29 March 2018 | 0 Comments

Si usted o una de sus seres queridos es detenido por la policía y se le acusa de cometer una infracción penal, es lógico que busque al mejor abogado que, de preferencia, hable su propio idioma. Los abogados de Nijboer Syrier Denissen Advocaten son abogados penalistas con una amplia experiencia y un profundo conocimiento de […]

Lees verder

Avocat droit pénal aux Pays-Bas

Posted by Jeroen Nijboer | 29 March 2018 | 0 Comments

Si vous ou l’un de vos proches avez été arrêtés par la police aux Pays-Bas et accusés d’avoir commis une infraction pénale, il va sans dire que vous recherchez le meilleur avocat qui parle de préférence votre propre langue. Les avocats de Nijboer Syrier Denissen Advocaten sont des avocats pénaux qui possèdent une grande expérience […]

Lees verder

Meer nieuws

Altijd het overzicht

Kosten

 

Rechtsbijstand

In veel gevallen kunnen wij onze diensten verlenen op basis van gefinancierde rechtsbijstand, in de volksmond ook wel pro deo genoemd. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rvr.org. Verdachten die zich in voorlopige hechtenis bevinden hebben recht op kosteloze rechtsbijstand, ongeacht de hoogte van hun inkomen en vermogen. Dit geldt ook voor bijstand aan minderjarigen.

Uurtarief

Indien u niet voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking komt zullen we een uurtarief vaststellen dat aansluit op de aard en omvang van de te behandelen zaak maar waarbij we zeker ook rekening houden met uw financiële situatie. Daarnaast is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. In alle gevallen geldt dat wij er altijd naar streven kwalitatief hoogstaand werk te leveren tegen een reële prijs.

Kostenmaatschap

Nijboer Syrier Denissen advocaten is een kostenmaatschap (en als zodanig inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58902554) waarin mr. J.P.W. Nijboer, mr. A.W. Syrier en mr. J.P.M. Denissen ieder voor eigen rekening, risico en verantwoording werkzaam zijn. Alle opdrachten worden uitsluitend met de advocaat, als opdrachtnemer, aangegaan.

mr. Nijboer en mr. Syrier
Pieter Nieuwlandstraat 86
3514 HL Utrecht
mr. Denissen
Weebosch 92
5571 NH Bergeijk